Laboratoriju un ofisu telpas

Laboratoriju un ofisu telpas ~ 5000 m2.

Telpas tiek izmantotas nanostrukturēto, daudzfunkcionālo un konstrukciju materiālu un tehnoloģiju pētījumiem. Tie saistīti ar daudzfunkcionālu materiālu izstrādāšanu starojumu enerģijas konvertēšanai, informācijas ierakstam, uzglabāšanai, pārnesei un pārveidošanai, kā arī to efektīviem pielietojumiem augsto tehnoloģiju ierīcēs.