Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU CFI zinātnisko semināra laikā norisināsies Studentu un Jauno zinātnieku grantu pieteicēju uzstāšanās
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.09.2016

21.09.2016. savus projektus prezentēs:

Andris Antuzevičs: “Ar gadolīniju un eiropiju diaktivētu oksifluorīdu stikla matricu un to keramiku spektroskopiskās īpašības”

Edgars Butanovs: “Pārejas metālu halkogenīdu hibrīdu nanostruktūru fotodetektoru izstrāde”

Arturs Bundulis: “Organisko materiālu Kerra un divfotonu absorbcijas efektu spektrālās atkarības pētījumi”

Aleksejs Zolotarjovs: “PEO pārklājumu iegūšana un izpēte pielietojumam dozimetrijā”

Jeļena Miķelsone: “Šķidro kristālu ietekme uz virsmas reljefa veidošanos azo-savienojumos”

Igors Mihailovs: “Molekulāro cietvielu enerģētisko raksturojumu novērtēšanai atbilstošās skaitļošanas ķīmijas metodes atlase”

 

26.09.2016. savus projektus prezentēs:

Kaspars Pudžs: “Organiska IS starojuma sensora prototipa izveide”

Aleksandrs Platoņenko: “Magnētiskās FePt nanodaļiņas kā katalizators oglekļa nanocauruļu sintēzei”

Raitis Gržibovskis: “Organisko plāno kārtiņu virsmas potenciāla atkarība no metāla elektroda izejas darba Kelvina zondes mērījumos”

Auditorija
Auditorija
Andris Antuzevičs
Edgars Butanovs
Arturs Bundulis
Aleksejs Zolotarjovs
Jeļena Miķelsone
Igors Mihailovs
Kaspars Pudžs
Aleksandrs Platoņenko
Raitis Gržibovskis