Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU CFI zinātnisko semināra laikā norisināsies Studentu un Jauno zinātnieku grantu pieteicēju uzstāšanās
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.09.2016

14.09.2016. savus projektus prezentēs:

Jurģis Grūbe: “Jauni materiāli infrasarkanā starojuma vizualizacijā”

Aivars Vembris: “Plazmonu ierosinātas piranilidēna atvasinājumu pastiprinātas spontānās emisijas izmaiņas”

Varis Karitāns: “Kodētu difrakcijas struktūru izmantošana polidimetilsiloksāna (PDMS) slānī veidotu viļņu frontes modulatoru fāzes mērīšanai”

Uģis Gertners: “Interferences litogrāfijas pielietojums difraktīvo planāro optisko elementu iegūšanas procesā”

Dmitrijs Bočarovs: “Cu3N un ZnO aprēķini, izmantojot molekulāro dinamiku no pirmajiem principiem”

Roberts Zabels: “Triboloģisko a-C/Cu nanokompozītu pārklājumu struktūras un mikro-mehānisko īpašību uzlabošana, ievadot Ti, Nb, Mo, Cr, u.c. piedevas”

Mārtiņš Vanags: “Fe2O3 plāno kārtiņu elektrogalvanizācijas metodes optimizācija ar mērķi paaugstināt foto-aktivitāti”

Marija Dunce: “Luminiscence un segnetolelektriskās īpašības ar Er aktivētos bezsvina multifunkcionālos materiālos uz Na0.5Bi0.5TiO3bāzes”

Valdis Korsaks: “Heksagonālais bora nitrīds – materiāls zemu skābekļa gāzes koncentrāciju noteikšanai”

Edgars Nitišs: “Organisku materiālu orientēšana elektrooptiskā viļņvadu ierīcē”

Auditorija
Auditorija
Jurģis Grūbe
Aivars Vembris
Varis Karitāns
Uģis Gertners
Dmitrijs Bočarovs
Roberts Zabels
Mārtiņš Vanags
Marija Dunce
Valdis Korsaks
Edgars Nitišs