Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU CFI zinātnisko semināra laikā norisināsies Studentu un Jauno zinātnieku grantu pieteicēju uzstāšanās
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.09.2015

Dmitrijs Bočarovs: "ScF3 negatīvās termiskās izplešanās pētīšana izmantojot molekulāro dinamiku no pirmajiem principiem"

Andrejs Gerbreders: "Virsmas reljefa fotorezista izstrāde uz mazmolekulāro azobenzola savienojumu bāzes"

Aivars Vembris: "Organiskā cietvielu lāzera ar zemu ierosmes enerģiju izveide"

Edgars Nitišs: "Hibrīdu TiO2/polimēra viļņvadu pētījumi"

Varis Karitāns: "Šaka-Hartmana aberometrijas izmantošana polimērā izstrādāta tīklenes modeļa un dzīvas acs tīklenes biezuma mērījumiem"

Jurģis Grūbe: "NaLaF4 materiāla pilnveidošana infrasarkanā starojuma pārveidei zilajā un ultravioletajā starojumā"

Roberts Zabels: "Struktūras un deformācijas procesu izpēte amorfā oglekļa/metāla nanokompozītos antifrikcijas pielietojumiem"

Krišjānis Šmits: "Jaunie infrasarkanie luminiscentie materiāli praktiskajiem pielietojumiem"

Klausītāji
Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs
Dr.phys. Andrejs Gerbreders
Dr.phys. Aivars Vembris
Dr.phys. Edgars Nitišs
Dr.phys. Varis Karitāns
Dr.phys. Jurģis Grūbe
Dr.phys. Roberts Zabels
Dr.phys. Krišjānis Šmits