Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Cietvielu fizikas institūta 34. zinātniskā konference
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.02.2018
Konference tiks veltīta Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 40. gadadienai un Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu fizikas problēmu laboratorijas 50. gadadienai.

Konference notiks:

LU Cietvielu fizikas institūta 33. zinātniskā konference (LU 75. zinātniskās konferences ietvaros) notiks 2018. gadā no 20. līdz 22. februārim.

  

Konferences programma:

Mutisko referātu programma

Stenda referātu programma

 

Konferences tēžu grāmata:

Konferences tēžu grāmata 

 

Stenda referāti:

Stenda referātu maksimālais izmērs A1.