Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Apstiprinātie projekti 2018./2019. g.
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.10.2018

Jaunie zinātnieki

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Mārtiņš ZubkinsPlāno kārtiņu izgatavošana ar reaktīvo magnetrono izputināšanu pie kriogēnas temperatūrasSJZ/2018/8

 

Doktoranti

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Inga Jonāne

Rezonanses rentgenstaru emisijas spektroskopija CuMo1-xWxO4 pētījumiem

SJZ/2018/1
Virgīnija VītolaTuneļluminiscences pētījumi ilgi spīdošā SrAl2O4: Eu, Dy materiālāSJZ/2018/2
Guna DoķeIlgstoša pēcspīdēšana īsviļņu infrasarkanajā spektra apgabalā ar retzemju elementu joniem aktivētā MgGeO3 materiālāSJZ/2018/6
Edgars Butanovs1D nanostruktūru izmantošana rentgenstaru detektēšanāSJZ/2018/7
Ainārs KnoksAr grafēna kvantu punktiem leģētu anodisko TiO2 nanocaurulīšu iegūšana un izpēte fotokatalītiskai CO2 reducēšanaiSJZ/2018/9
Halil ArslanAr itriju dopētas ZnO plānās kārtiņas un daudzslāņu struktūrasSJZ/2018/12

  

Maģistranti

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Elīna PavlovskaLuminiscences procesi ar erbiju aktivētā bārija lutēcija fluorīdā un to atkarība no temperatūras un erbija jonu koncentrācijasSJZ/2018/5

 


Apstiprinātie projekti 2017./2018. g.

Jaunie zinātnieki

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Mārtiņš VanagsNetieša, augstas precizitātes elektrolīzes produktu masas noteikšanas metode izmantojot red-oks mediatorus SJZ/2017/8

 

Doktoranti

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Inga Jonāne

CuMoO4 un CuMoxW1-xO4 lokālās struktūras un termohromo īpašību pētījumi, izmantojot retngenabsorbcijas spektroskopiju 

SJZ/2017/5
Andris AntuzevičsS-stāvokļa jonu struktūra un īpašības SrF2 nanodaļiņās SJZ/2017/2
Edgars ButanovsMetāla nanodaļiņu plazmonu efektu ietekme uz hibrīdu nanovadu fotorezistoru fotoelektriskajām īpašībām SJZ/2017/1
Aleksejs ZolotarjovsAtsevišķu nanodaļiņu augšuppārveidotās luminiscences īpašību atkarība no aglomerācijas un pozīcijas SJZ/2017/12
Arturs CintiņšVairāku dzelzs fāzu pārēju analizēšana ar rentgenabsorbcijas spektroskopiju.SJZ/2017/14
Aleksandrs PlatoņenkoAb initio F-centru modelēšana tīrā un ar Ce3+ aktivētā β-NaYF4 kristālāSJZ/2017/3
Mārtiņš ZubkinsAZO plāno kārtiņu izgatavošana ar reaktīvu HIPIMS SJZ/2017/4
Ivita BitePārejas metālu oksīdu nanodaļiņu elektrisko īpašību izpēte un to pielietojamība ReRAM ierīcēs SJZ/2017/11
Jeļena MiķelsonePraktiski izmantojama fotorezista izstrāde hologrāfiskam ierakstam ar 532 nm lāzeri SJZ/2017/7

Apstiprinātie projekti 2016./2017. g.

Jaunie zinātnieki

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Aivars VembrisPlazmonu ierosinātas piranilidēna atvasinājumu pastiprinātas spontānās emisijas izmaiņas SJZ/2016/1
Dmitrijs BočarovsCu3N un ZnO aprēķini, izmantojot molekulāro dinamiku no pirmajiem principiem SJZ/2016/9
Roberts ZabelsTriboloģisko a-C/Cu nanokompozītu pārklājumu struktūras un mikro-mehānisko īpašību uzlabošana, ievadot Ti, Nb, Mo, Cr, u.c. piedevasSJZ/2016/11
Mārtiņš VanagsFe2O3 plāno kārtiņu elektrogalvanizācijas metodes optimizācija ar mērķi paaugstināt foto-aktivitāti SJZ/2016/14
Marija DunceLuminiscence un segnetolelektriskās īpašības ar Er aktivētos bezsvina multifunkcionālos materiālos uz Na0.5Bi0.5TiO3 bāzes SJZ/2016/21
Uģis GertnersInterferences litogrāfijas pielietojums difraktīvo planāro optisko elementu iegūšanas procesā SJZ/2016/7
Edgars NitišsOrganisku materiālu orientēšana elektrooptiskā viļņvadu ierīcē SJZ/2016/26
Jurģis GrūbeJauni materiāli infrasarkanā starojuma vizualizacijā SJZ/2016/27

 

Doktoranti

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Kaspars PudžsOrganiska IS starojuma sensora prototipa izveide SJZ/2016/2
Andris AntuzevičsAr gadolīniju un eiropiju diaktivētu oksifluorīdu stikla matricu un to keramiku spektroskopiskās īpašības SJZ/2016/3
Edgars ButanovsPārejas metālu halkogenīdu hibrīdu nanostruktūru fotodetektoru izstrāde SJZ/2016/6
Arturs BundulisOrganisko materiālu Kerra un divfotonu absorbcijas efektu spektrālās atkarības pētījumi SJZ/2016/10
Aleksejs ZolotarjovsPEO pārklājumu iegūšana un izpēte pielietojumam dozimetrijā SJZ/2016/12
Aleksandrs PlatoņenkoMagnētiskās FePt nanodaļiņas kā katalizators oglekļa nanocauruļu sintēzei SJZ/2016/17
Raitis GržibovskisOrganisko plāno kārtiņu virsmas potenciāla atkarība no metāla elektroda izejas darba Kelvina zondes mērījumos SJZ/2016/20

 

Maģistranti

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Katrīna LaganovskaLantanīdu jonu luminiscences spektru modelēšana oksīdu materiālos SJZ/2016/15
Elza Līna LiniņaEO organiska materiāla orientēšanas dinamikas pētījumi, izmantojot plakanparalēlus elektrodus SJZ/2016/22Apstiprinātie projekti 2015./2016. g.

Jaunie zinātnieki

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Dmitrijs BočarovsScF3 negatīvās termiskās izplešanās pētīšana izmantojot molekulāro dinamiku no pirmajiem principiem SJZ2015/6
Jurģis GrūbeNaLaF4 materiāla pilnveidošana infrasarkanā starojuma pārveidei zilajā un ultravioletajā starojumā SJZ2015/23
Edgars NitišsHibrīdu TiO2/polimēra viļņvadu pētījumi SJZ2015/15
Krišjānis ŠmitsJauni infrasarkanie luminiscentie materiāli praktiskiem pielietojumiem SJZ2015/25
Aivars VembrisOrganiskā cietvielu lāzera ar zemu ierosmes enerģiju izveide SJZ2015/12
Roberts ZabelsStruktūras un deformācijas procesu izpēte amorfā oglekļa/metāla nanokompozītos antifrikcijas pielietojumiem SJZ2015/24

 

Doktoranti

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Andris AntuzevičsGd3+ paramagnētiskās zondes lokālā struktūra fluorīdu nanokristalītus saturošās stikla matricās SJZ2015/1
Aleksejs GopejenkoSvina cirkonāta titanāta atomāro un elektronisko īpašību aprēķini no pirmajiem principiem SJZ2015/11
Raitis GržibovskisRobežvirsmas starp divām organiskajām vielām pētīšana ar fotoemisijas kvantu iznākuma spektroskopijas metodi SJZ2015/20
Jeļena MiķelsoneTiešā ieraksta fotorezista izstrāde uz epoksīda polimēra bāzes SJZ2015/22
Kaspars PudžsOrganisko materiālu plāno kārtiņu termoelektrisko īpašību pētījumi infrasarkanā starojuma sensoru lietojumiem SJZ2015/13

 

Maģistranti

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Arturs BundulisOrganisko materiālu trešās kārtas dielektriskās caurlaidības noteikšana ar Z-scan metodi SJZ2015/16
Aleksejs ZolotarjovsPerspektīvo pārklājumu sintēze uz metālu virsmām SJZ2015/21