Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Bakalaura un maģistra darbu tēmas 2017./2018. m.g.
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.10.2017

Bakalaura un maģistra darba tēmas Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā

Nosaukums

Darba vadītājs

e-pasta adrese

EPR spektru pētījumi fluorīdu kristālos un oksifluorīdu stikla keramikās

Prof. U. Rogulis

doktorants A. Antuzevičs

rogulis@latnet.lv

Retzemju aktivatoru luminiscences pētījumi oksifluorīdu stiklos un stikla keramikās

Prof. U. Rogulis

doktorante M. Ķemere

rogulis@latnet.lv

Enerģijas pārneses pētījumi starp retzemju aktivatoriem oksifluorīdu stiklos un stikla keramikās

Prof. U. Rogulis

doktorante M. Ķemere

rogulis@latnet.lv

Augšup-pārveidotā luminiscence oksifluorīdu materiālos

Dr. phys. A. Šarakovskis

anatolijs.sarakovskis@cfi.lu.lv

Retzemju jonu aktivētu fluorīdu nanokristālu sintēze un luminiscences izpēte

Dr. phys. A. Šarakovskis

anatolijs.sarakovskis@cfi.lu.lv

Augšup-pārveidotā luminiscence ar Er3+ joniem aktivētā LaInO3 materiālā

Dr. phys. A. Šarakovskis

anatolijs.sarakovskis@cfi.lu.lv

Hibrīdu nanovadu uz metaloksīdu bāzes sintēze un raksturošana

Dr. B. Poļakovs

boris@cfi.lu.lv

Individuālu nanovadu elektrovadāmības pētījumi

Dr. B. Poļakovs

boris@cfi.lu.lv

1D un 2D pārejas metālu halkogenīdu nanostruktūras sintēze un raksturošana

Dr. B. Poļakovs

boris@cfi.lu.lv

Nanostrukturētu porainu/slāņainu materiālu sintēze un pētījumi ūdeņraža uzglabāšanai

MSc. P.Lesničenoks

Dr. J. Kleperis

peteris.lesnicenoks@gmail.com

kleperis@latnet.lv

Lielas virsmas nanostrukturētu grafīta materiālu plāno slāņu iegūšana un fizikālķīmisko īpašību pētījumi pielietojumam superkondensatoros

MSc. P.Lesničenoks

Dr. J. Kleperis

peteris.lesnicenoks@gmail.com

kleperis@latnet.lv

Metālu ferītu sintēze ar pirolīzes izputināšanas metodi un fizikālķīmisko un foto-elektroķīmisko īpašību izpēte

Dr. M. Vanags

sf11053@gmail.com

ODS tēraudu izejmateriālu lokālās struktūras analīze, izmantojot rentgenabsorbcijas spektroskopiju

Dr. A. Anspoks

andris.anspoks@cfi.lu.lv

ZnO:Ir un NiO:Ir plāno kārtiņu lokālās struktūras analīze, izmantojot rentgenabsorbcijas spektroskopiju

Dr. A. Anspoks

andris.anspoks@cfi.lu.lv

Vara oksīda rentgenabsorbcijas spektroskopijas pētījumi

Dr. A. Kuzmins

a.kuzmins@cfi.lu.lv

TiO2 nanocauruļu fotokatalītiskās aktivitātes teorētiskais pētījums

Dr. S. Piskunovs

piskunov@lu.lv

ODS nanodaliņu veidošanas bcc-Fe tilpumā sakuma stādiju modelēšana no pirmājiem principiem

Dr. J. Mastrikovs

yuri.mastrikov@cfi.lu.lv

Amorfu struktūru veidojošo DMABI atvasinājumu plāno kārtiņu elektriskās īpašības

Dr. A. Vembris

aivars.vembris@cfi.lu.lv

Piranilidena atvasinājumu optiskās un pastiprinātas spontānās emisijas īpašības PVK matricā

Dr. A. Vembris

aivars.vembris@cfi.lu.lv

Fotoinducētā masas pārbīde azo-savienojumu organiskos stiklos

Dr. J.Teteris

teteris@latnet.lv

Virsmas reljefa hologrāfiskais ieraksts organisko azo-savienojumu stiklos

Dr. J. Teteris

teteris@latnet.lv

Fotoinducētā dubultlaušana azo-savienojumos

Dr. M. Reinfelde

mara.reinfelde@cfi.lu.lv

Uz mikirocontrolera bāzēta krāsu stimula xyz hromatisko koordināšu mērīšana

Prof. M. Ozoliņš

ozoma@latnet.lv

Optisko lēcu antirefleksā klājuma izturība pret mērenu ilgstošu termisko apstrādi

Dr. S. Fomins

sergejs.fomins@gmail.com

Gaismas plūsmas koherences izjaukšana uz gaismas kliedējoša "Smart Glass" ekrāna pamata

Prof. M. Ozoliņš

ozoma@latnet.lv

Uz plaknē demonstrējama stimula krāsu un telpiski dispariğētās stereopses atdalīšana mūsdienu virtuālās realitātes demonstrātoros

Prof. M. Ozoliņš

ozoma@latnet.lv

Litija dzelzs fosfāta katodmateriāla kompozītu fizikāli ķīmiskās īpašības

Dr. G.Bajārs

Dr. G.Kučinskis

gunars.bajars@gmail.com

gints.kucinskis@gmail.com

Metālu oksīdu – grafēna kompozītu anodmateriālu iegūšana un izpēte pielietojumiem litija jonu baterijās

Dr. G.Bajārs

gunars.bajars@gmail.com

Ar pārejas metāliem dopētu TiO2 fotokatalītisku pārklājumu iegūšana un izpēte

Dr. G.Bajārs

gunars.bajars@gmail.com

„Z-scan” metodes ieviešana nelineāri optisku materiālu divfotonu absorbcijas un optiskā Kerra koeficientu noteikšanai

Dr. Edgars Nitišs

edgarsn@cfi.lu.lv

SU-8 viļņvadu izveide un to optisko īpašību raksturošana

Dr. Edgars Nitišs

edgarsn@cfi.lu.lv

Gāzu jutīgi luminiscences centri platzonu materiālos

Dr. Baiba Bērziņa

Dr. Valdis Korsaks

baiber@latnet.lv

Luminiscences pētījumi LiGaO materiālam

Dr. Laima Trinklere

trinkler@latnet.lv

  

Bakalauru un maģistra darbu tēmas, ko piedāvā LU CFI 2015./2016. mācību gadā