Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Studentu un jauno zinātnieku projektu konkurss 2018./2019. g
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.07.2018

Ir izsludināta pieteikšanās LU CFI studentu un jauno zinātnieku projekta konkursam. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 12. septembris, 17.00.

Šī konkursa mēķis ir:

  • Veicināt Institūta prioritāro pētniecības virzienu attīstību.
  • Veicināt Institūta zinātniski pētniecisko kapacitāti.
  • Sekmēt maģistrantu, doktorantu un jauno zinātnieku iesaistīšanos zinātniskajā darbā.
  • Sniegt finansiālo atbalstu spējīgākajiem studentiem un jaunajiem zinātniekiem.

Projektu konkursā ar projekta pieteikumu var piedalīties Institūta pamatdarbā strādājoši maģistranti, doktoranti un jaunie zinātnieki.

Projektu īstenošanas laiks ir 12 mēneši, no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. septembrim.

Konkurss tiek izsludināts 2018. gada 12. julijā, par to paziņojot Institūta mājas lapā un elektroniski nosūtot informāciju struktūrvienībām.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 12. septembris, 17.00.

Parakstītu projekta pieteikumu (1. pielikums) pēc Konkursa izsludināšanas iesniedz Institūta sekretariātā un nosūta elektroniski uz anatolijs.sarakovskis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums 

Pielikums 1 

Pielikums 2 

Pielikums 3 

Pielikums 4 

Pielikums 5 

Pielikums 6