Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta studentu un jauno zinātnieku projektu konkurss 2017./2018. g
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.07.2017

Ir izsludināta pieteikšanās LU CFI studentu un jauno zinātnieku projekta konkursam. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 11. septembris, 17.00.

Šī konkursa mēķis ir:

  • Veicināt LU CFI prioritāro pētniecības virzienu attīstību.
  • Veicināt LU CFI zinātniski pētniecisko kapacitāti.
  • Sekmēt maģistrantu, doktorantu un jauno zinātnieku iesaistīšanos zinātniskajā darbā.
  • Sniegt finansiālo atbalstu spējīgākajiem studentiem un jaunajiem zinātniekiem.

Projektu konkursā ar projekta pieteikumu var piedalīties Institūta pamatdarbā strādājoši maģistranti, doktoranti un jaunie zinātnieki.

Projektu īstenošanas laiks ir 12 mēneši, no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 30. septembrim.

Konkurss tiek izsludināts 2017. gada 24. julijā, par to paziņojot Institūta mājas lapā un elektroniski nosūtot informāciju struktūrvienībām.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 11. septembris, 17.00.

Konkursa nolikums

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

Pielikums 5

Pielikums 6