Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Iepirkums LU CFI 2018/6/ERAF
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.05.2018

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Atklāts konkurss "Augstas veiktspējas spektrofotometra piegāde", id.nr. LU CFI 2018/6/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu Nr. 15-v. Atklāts konkurss tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL) Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta nr. Nr.1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” īstenošanai.

Lūdzam ņemiet vērā, ka iepirkuma dokumentācija būs pieejama dienā, kad paziņojums par līgumu tiks publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja administrētajā Paziņojumu vadības sistēmā.

Please be informed that tender documents for the procurement will be available on the day, when announcement about procurement contract will be published in the Notification Management System administrated by the Procurement Monitoring Bureau.

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR
Augstas veiktspējas spektrofotometra  piegāde LU CFI, atbilstoši atklātā konkursa nolikumā (turpmāk - Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām.līdz 144 000 EUR bez PVNPVS publicēts 09.02.2018.21.03.2018. pl.11:00iesniegts viens piedāvājums SIA “Quantum Latvija”; Reģ. Nr. 40003418012.SIA “Quantum Latvija”; Reģ. Nr. 40003418012.23.04.2018.6 mēnešu laikā.85 260.00.

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 38000000-5

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

Ieva Lācenberga-Rocēna (vispārīgi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29141994,

Mārtiņš Rutkis (tehniskās specifikācija), e-pasts: martins.rutkis@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29234521

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums 

Līgums