Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Iepirkums LU CFI 2018/4/ERAF
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.06.2018

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Atklāts konkurss "Masku savietotāja piegāde", id.nr. LU CFI 2018/4/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu Nr. 15-v. Atklāts konkurss tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL) Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta nr. Nr.1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” īstenošanai.

Lūdzu ņemiet vērā, ka iepirkuma dokumnetācija būs pieejama dienā, kad paziņojums par līgumu tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Pagaidām tiek veikta nepieciešamās informācijas ievade Elektronisko iepirkumu sistēmā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.

Please be informed that tender documents for the procurement will be available on the day, when announcement about procurement contract will be published in the European Union Official Journal. In the meantime, the necessary information is entered into the E-procurement system - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR
Masku savietotāja piegāde LU CFI, atbilstoši atklātā konkursa nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām.Lielāka par 144 000 eiro17.01.2018.līdz 22.03.2018. pl.10:001: SUSS Microtec Lithography GmbHSUSS Microtec Lithography GmbH18.06.2018.6 mēneši207135

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 31712100-1, papildus CPV kods: 31712330-2

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

Ieva Lācenberga-Rocēna (vispārīgi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29141994,

Gatis Mozoļevskis (tehniskās specifikācija), e-pasts: gatis.mozolevskis@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29106977

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 (labots 19.02.2018.) 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Translation of Tender Regulations 

Nolikums (labots 19.02.2018.) 

Pielikums Nr.4 (labots 19.02.2018.) 

Noslēguma ziņojums 

The video guideline for submitting a bid in E-procurement system: http://paligs.eis.gov.lv/suppliers/

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 5.marts (pl.11:00)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Elektroniskajā iepirkumu sistēmas (EIS) E-konkursu apakšsistēmā, ko administrē Valsts Reģionālās Attīstības aģentūra (VRAA).
Lūdzam ņemt vērā: lai iesniegtu piedāvājumus EIS, nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. Informācija par reģistrāciju EIS pieejama VRAA vai EIS mājas lapā: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE 
 

Deadline for submission of bids: March 5, 2018 (until 11:00 AM)
Place for submission of bids: Electronical Procurement System's (EPS) E-tenders subsystem administered by the State Regional Development Agency (SRDA).
Please note: in order to submit the bid in EPS, prior registration is necesary. Information about reģistration to EIS available in SRDA or EPS webpage:https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE& 
Unfortunately english version not available yet, therefore please in case you need ant assistance, please contact SRDA (e-mail: pasts@vraa.gov.lv)
Please note that the institute is not responsible for registration and use of this EPS, but is obliged to organise procurements in it.