Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Iepirkums LU CFI 2018/32/ERAF
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.09.2018

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "HMDS tvaika krāsns piegāde", id.Nr. LU CFI 2018/32/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2018.gada 6.jūlija rīkojums Nr.20-v.

Atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR

HMDS tvaika krāsns piegāde, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

 

CPV kods: 31712100-1 Mikroelektronikas ierīces un aparāti / Microelectronic machinery and apparatus

 

80000

16.10.2018. pl.11 Elektroniskajā iepirkuma sistēmā

Kontaktpersona:

Ieva Lācenberga-Rocēna (vispārīgi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29141994,

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Grozījumi veikti atbilstoši CFLA 14.09.2018. atzinumam nr. 39/2/40/1163

Iepirkuma nolikums (grozīts 18.09.2018.) 

Pielikums Nr.3 (grozīts 18.09.2018.) 

Pielikums Nr.4 (grozīts 18.09.2018.) 

Protokols par grozījumiem 18.09.2018