Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Iepirkums LU CFI 2018/25/ERAF
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.07.2018

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "ODMR iekārtas uzlabojumi", id.Nr. LUCFI 2018/25/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR

ODMR iekārtas uzlabojumi , atbilstoši Iepirkuma nolikumā  un tehniskajā specifikācijā  noteiktajām prasībām:

 

Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa – Jonizējošā starojuma avots; 

 

Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Vakuuma iekārtas un materiāli;

 

Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Mikroviļņu materiāli;

 

Iepirkuma priekšmeta 4. (ceturtā) daļa – Laboratorijas elektroniskās iekārtas;

 

Iepirkuma priekšmeta 5. (piektā) daļa – Fotoelastiskais modulators ar kontrolieri;

 

Iepirkuma priekšmeta 6. (sestā) daļa – Šķidrā slāpekļa djuārs;

 

Iepirkuma priekšmeta 7. (septītā) daļa – Fotoelektronu pavairotājs ar aprīkojumu;

 

Iepirkuma priekšmeta 8. (astotā) daļa - Kriogēnie djuāri un to aprīkojums.

 

CPV kods:  31731000-9 - Elektrotehniskie materiāli.

Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro04.07.2018.līdz 06.08.2017. plkst.11:00

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

Andris Fedotovs (tehniskās specifikācija), e-pasts: andris.fedotovs@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 26363911

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: 

Ieva Lācenberga-Rocēna, ievalr@cfi.lu.lv 

Iepirkuma nolikums un pielikumi 

Tehniskā specifikācija 

Precizēta tehniskā specifikācija  (Lūdzam ņemt vērā, ka konstatēta tehniskās specifikācijas 8.5.punktā norādītā augstuma parametrā pārrakstīšanās kļūda, kas 18.07.2018. precizēta.)