Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Iepirkums LU CFI 2018/24/ERAF
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.09.2018

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "LU CFI laboratoriju korpusa telpu atjaunošana, telpas pārplānojot  un pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai, būvdarbi - Ēkas 5.stāva vienkāršota atjaunošana", id.Nr. LU CFI 2018/24/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v.

Atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR

LU CFI laboratoriju korpusa telpu atjaunošana, telpas pārplānojot  un pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai, būvdarbi - Ēkas 5.stāva vienkāršota atjaunošana, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

 

CPV kods: 45453000-7 (Kapitālais remonts un kosmētiskais remonts). 

 

41300031.05.2018.06.07.2018. plkst.11:00

"FF" SIA

"TORENSBERG" SIA

"Wood Constractions" SIA

"Wood Constractions" SIA03.08.2018.178 kalendārās dienas535206.32 EUR

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Jānis Kļaviņš (tehniskā specifikācija) janis.klavins@cfi.lu.lv

Ilona Heinrihsone (citi jautājumi), e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums un pielikumi 

Būvprojekta dokumentācija (Saite uz mākoni ar dokumentiem zip faila formātā)

Pasūtījāja atbildes uz piegātādātju jautājumiem 06.06.2018. 

Izmainas buvapjomu tame 06062018 BA2 1 

Atbildes uz piegādātāju jautājumiem 19.06.2018. 

Iepirkuma nolikums un pielikumi (grozījumi 21.06.2018.) 

Atbildes uz piegādātāju jautājumiem (saņemti 26.06.2018. un 28.06.2018.) 

Noslēguma ziņojums