Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Iepirkums LU CFI 2018/22/ERAF
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.05.2018

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Dažādu laboratorijas piederumu un pētniecības materiālu piegāde", id.Nr. LUCFI 2018/22/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR

Dažādu laboratorijas piederumu un pētniecības materiālu piegāde LU CFI, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām:

  

Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa – Ķimikālijas I; 

  

Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Metālu materiāli;

  

Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Laboratorijas piederumi;

  

Iepirkuma priekšmeta 4.(ceturtā) daļa – Detaļas mācību elektrolīzerim un kurināmā elementam;

  

Iepirkuma priekšmeta 5. (piektā) daļa – PEM elektrolīzera sastāvdaļas;

  

Iepirkuma priekšmeta 6. (sestā) daļa – Ķimikālijas II;

  

Iepirkuma priekšmeta 7. (septītā) daļa – Prototipu komponentes.

  

CPV kods: 24300000-7 - Neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatvielas; 14000000-1 - Raktuvju, parasto metālu un saistītā produkcija; 14523400-7 – Platīns; 14715000-6 – Varš; 14724000-2 – Titāns; 38437000-7 -  Laboratorijas pipetes un piederumi; 33735000-1 – Aizsargbrilles; 33000000-0 - Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces; 18000000-9 - Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri; 31122100-8 - Kurināmā elementi; 39162200-7 - Mācību līdzekļi un ierīces; 38000000-5 -  Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles); 33696500-0 - Laboratorijas reaģenti; 24954000-6  - Aktivētā ogle; 31660000-0 - Ogles elektrodi; 14523400-7 – Platīns; 14715000-6 – Varš; 14794000-3 – Palādijs; 31000000-6 - Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums; 31700000-3 - Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli; 31600000-2 -  Elektriskās iekārtas un aparāti; 31300000-9 -  Izolēti vadi un kabeļi; 31200000-8  - Elektrības sadales un kontroles ierīces.

 

Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro25.05.2018.līdz 06.06.2017. plkst.11:00

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Kaspars Pudžs (tehniskā specifikācija) kaspars@cfi.lu.lv; tālrunis +371 67260787

Ilona Heinrihsone (citi jautājumi), e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums un pielikumi 

Tehniskā specifikācija