Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Iepirkums LUCFI 2018/18/ERAF
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.04.2018

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Atklātais konkurss "LU CFI ēkas vestibilu un kāpņu daļēja pārbūve un liftu nomaiņa", id.nr. LUCFI 2018/18/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL).

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR
LU CFI ēkas vestibilu un kāpņu daļēja pārbūve un liftu nomaiņa, saskaņā ar SIA “Livland Group”, reģ.nr. 40103754794, būvkomersantu reģ. Nr. 11617, izstrādāto būvprojektuSkatīt nolikuma 1.4.1.punktu29.03.2018.15.05.2018. pl.11

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi), 45454000-4 (Pārbūves darbi), 45313100-5 (Lifta ierīkošana)

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Jānis Kļaviņš (tehniskā specifikācija), e-pasts: janis.klavins@cfi.lu.lv, tālr. Nr. +371 29404742,

Ieva Lācenberga-Rocēna (citi jautājumi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. Nr. +371 29141994

Nolikums un pielikumi 

Tehniskā specifikācija un Būvprojekta dokumentācija (Saite uz mākoni ar dokumentiem zip faila formātā)

13.04.2018. precizējumi nolikumā (3.1.7.1.p) 

Pasūtītāja atbildes uz piegādātāja 16.04.2018. jautājumiem