Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Iepirkums LU CFI 2018/13/ERAF - PĀRTRAUKTS
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.04.2018

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Atklāts konkurss "Bateriju testa stacijas piegāde", id.nr. LU CFI 2018/13/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu Nr. 15-v. Atklāts konkurss tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL) Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta nr. Nr.1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” īstenošanai.

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR
Bateriju testa stacijas piegāde LU CFI, atbilstoši atklātā konkursa nolikumā (turpmāk - Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām.EUR 50 000 bez PVNPVS publicēts 23.03.2018.17.04.2018. pl.11Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.24.04.2018.

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 38000000-5

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

Ieva Lācenberga-Rocēna (vispārīgi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29141994,

Gunārs Bajārs (tehniskās specifikācija), e-pasts: gunars.bajars@lu.lv, tālr. nr. +371 67187817

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums