Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Iepirkums LU CFI 2018/39/ERAF
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.11.2018

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Dažādu laboratorijas piederumu un pētniecības materiālu piegāde", id.Nr. LU CFI 2018/39/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novemba rīkojums Nr.15-v.

PIL 9,panta  kārtībā organizēts iepirkums

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR

Dažādu laboratorijas piederumu un pētniecības materiālu piegāde, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

 

Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa – Ķimikālijas -1; 

 

Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Laboratorijas trauki-1;

 

Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Optiskie materiāli;

 

Iepirkuma priekšmeta 4.(ceturtā) daļa – Laboratorijas trauki-2;

 

Iepirkuma priekšmeta 5. (piektā) daļa – Vakuuma materiāli;

 

Iepirkuma priekšmeta 6. (sestā) daļa – Pamatnes;

 

Iepirkuma priekšmeta 7. (septītā) daļa – Ķimikālijas -2;

 

Iepirkuma priekšmeta 8. (astotā) daļa – Ķimikālijas -3.

 

CPV kods: 24300000-7 - Neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatvielas.

Papildus CPV Kodi: 24320000-3 - Organiskās ķīmijas pamatvielas; 24325000-8 - Sēra organiskie savienojumi; 24324000-1 - Organiskie savienojumi ar slāpekļa funkcijām; 24321000-0 – Ogļūdeņraži; 33793000-5 - Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām; 24315000-5 - Dažādas neorganiskās ķīmiskās vielas; 38437000-7 - Laboratorijas pipetes un piederumi; 38624000-5 - Optiskie palīglīdzekļi, 38623000-8 - Optiskie filtri; 32562000-0 - Optiskās šķiedras kabeļi; 32561000-3 - Optiskās šķiedras savienojumi 

 

18000 EUR01.10.2018.

16.10.2018. plkst.11:00

Kontaktpersona:

Ieva Lācenberga-Rocēna tālr. 29141994, e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv

Aivars Vembris e-pasts: aivars.vembris@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.2 

Noslēguma ziņojums