Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LUCFI 2015/5
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.03.2015

 

 

 

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/5
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto
piedāvājumu
 
skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma
termiņš

Līgum- cena, bez PVN, EUR

Czerny-Turner shēmas difrakcijas režģu spektrometrs.

Paredzamais līguma termiņš: 3 mēneši.

CPV kods: 38400000-9.

Starp 4 000 EUR  un 41 999.99 EUR

16.02.
2015.

27.02.
2015.
10:00

Nav

Šī iepirkuma vietā, nemainot tehniskās prasības, atbilstoši PIL 82 panta 16.daļas 4.punktam tiek veikts jauns iepirkums LUCFI 2015/10

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts: