IEPIRKUMS LU CFI 2019/15/ERAF

PIL 9.panta kārtībā organizēts iepirkums “Projektiem nepieciešamo pētniecības materiālu piegāde”, id. nr. LU CFI 2019/15/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.04.2019. pl.11:00 Piedāvājumu iesniegšanas vieta: LU CFI Sekretariātā, 2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063, darba dienās no 9:00 līdz 17:00

Nolikums pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier vai lejuplādēt šeit:

Iepirkuma nolikums 

Tehniskā specifikācija 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 1. daļa 

Līgums 2. daļa 

Līgums 3. daļa 

Līgums 6. daļa 

Līgums 7. daļa 

Līgums 10. daļa 

Līgums 11. daļa