Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ce3+ (340 nm) un Tb3+ (542 nm) luminiscences ierosinājumu spektru salidzīnājums LaPO4:Ce,Tb makro un nanokristāliem pie temperatūras 10K 3.5-10 eV spektra diapazonā.
Ce3+ (340 nm) un Tb3+ (542 nm) luminiscences ierosinājumu spektru salidzīnājums LaPO4:Ce,Tb makro un nanokristāliem pie temperatūras 10K 3.5-10 eV spektra diapazonā.

Liāna Širmane aizstāvēs promocijas darbu par tēmu " Nanostrukturētu komplekso oksīdu luminoforu vakuuma ultraviolētas ierosmes spektroskopija"

06.04.2017

2017. gada 7. aprilī plkst. 14:00, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē

Perspektīvākais luminiscences nanomateriālu pielietojums ir saistīts ar medicīnu un molekulāro bioloģiju. Medicīniskajā diagnostikā un terapijā luminiscences nanomateriāli ir daudzsološi marķieri optiskajā attēlveidošanā un luminiscējošā iezīmēšanā, kas ļauj izmantot jaunas neinvazīvas diagnostikas metodes un kompleksas vitālās funkcijas in vivo novērošanu. Šajā darbā ir izveidots aktuālo nanoizmēru luminiscences komplekso oksīdu (LaPO4:Ce,Tb; YVO4:Eu; Y3Al5O12:Ce (YAG:Ce); ZnWO4; NiWO4) sistemātiska spektroskopiska pētījuma kopsavilkums ar mērķi, izmantojot luminiscences spektroskopiju ar enerģijas un laika izšķiršanu, izanalizēt elektronu relaksācijas procesus. Eksperimenti ir veikti, izmantojot Eiropas sinhrotronu centrus: 1) Superlumi galastaciju uz eksperimentālās līnijas I pie DORIS III uzglabāšanas gredzena DESY sinhrotronā (Hamburgā, Vācijā); 2) FinEst ondulatoru luminiscences galastaciju pie MAX III uzglabāšanas gredzena MAX IV sinhrotronā (Lundā, Zviedrijā). Pētījumi ir fokusēti uz enerģijas pārneses procesiem retzemju jonu optiskajās pārejās. Lai sniegtu papildu informāciju par elektronu struktūru un elektronu ierosmi nanofosforos, tiek aplūkota dažādu parametru, piemēram, temperatūras, piemaisījuma jonu koncentrācijas un sākotnējā ierosinātā stāvokļa ietekme. Darbā ir konstatēta ievērojama atšķirība luminiscences īpašībās starp nano un makroskopiskiem analogiem. Iegūtie rezultāti parāda, ka mazs nanodaļiņu izmērs un nanodaļiņu virsma ir atbildīgi par izmaiņām nanoizmēru komplekso oksīdu luminiscences īpašībās.