Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlase LU CFI
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.09.2016

LU CFI izsludina priekšatlasi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pieteikumiem.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 24.10.2016.

Dokumentiem jābūt iesniegtiem saskaņā ar nolikumu:

  • parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot elektroniska dokumenta veidā uz elektroniskā pasta adresi issp@cfi.lu.lv vai
  • klātienē papīra formātā vienā eksemplārā LU CFI, Ķengaraga ielā 8, Rīga, 204. telpā vai
  • nosūtot pa pastu uz adresi LU CFI, Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, Latvija

Šī konkursa mērķis ir atlasīt pēcdoktorantus pētniecības pieteikumu sagatavošanai un īstenošanai atbilstoši LU CFI pētniecības programmai, kā prioritāras nosakot šādas tēmas:

  • Funkcionālie materiāli elektronikai un fotonikai;
  • Nanotehnoloģijas, nanokompozīti un keramika;
  • Plānās kārtiņas un pārklājumi;
  • Materiālu struktūras un īpašību teorētiskie un eksperimentālie pētījumi.