Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU CFI 2012/25/ESF
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.11.2012

Iepirkuma  LU CFI 2012/25/ESF rezultāti

Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta Nr.: 2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/141 „Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem” ietvaros. Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.  Konkursu organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, LU aģentūras iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.

Iepirkuma priekšmets

Informācijas par konkursu ievietošanas datums

Piedāvāju-mu iesnieg-šanas termiņš

Iepir-kuma daļa

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņem-šanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, Ls

Materiālu piegāde.

Iepirkums ir sadalīts 6 daļās: 

1.daļa: Atomspēka mikroskopa (AFM) adatas; 

2.daļa: Gāzes;

3.daļa: Pneimatikas un citi materiāli;

4.daļa: Tīģeļi un kvarca caurulītes; 

5.daļa: Stikla un kristāliskās pamatnes;
6.daļa: Ķimikālijas un laboratorijas materiāli. 

CPV kodi: 38000000-5; 24000000-4

Paredzamā kopējā līgumcena:
ap 13 000 Ls 

Faktiskā kopējā līgumcena:15 741,21 Ls

27.09. 2012.

29.10. 2012.
10:00
 

 

1

2

SIA “Interlux”, "Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130
LV40003793189

31.10. 2012.

30.11. 2012.

1 013,00

2

1

SIA “AGA”, Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045
LV40003068518

31.10. 2012.

30.11. 2012.

6 357,00

3

1

SIA “Interlux”, "Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130
LV40003793189

31.10. 2012.

30.11. 2012.

450,55

4

4

SIA “Armgate”, Liliju iela 20, Mārupe, Rīgas raj, LV-2167
LV50003208531

31.10. 2012.

30.11. 2012.

2 484,97

5

2

SIA “Interlux”, "Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130
LV40003793189

31.10. 2012.

30.11. 2012.

1 338,73

6

3

SIA "Labochema Latvija", Dzērbenes 27,Rīga, LV-1006
LV40003925979

31.10. 2012.

30.11. 2012.

3 030,16

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums:            
23.10.2012. saņemtais piegādātāja jautājums un komisijas sniegtā atbilde